Al Hikam

Kumpulan Ayat al Qur ‘an: Allah Bersama Kita

Kumpulan Ayat al Qur ‘an: Allah Bersama Kita

Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.
Qaf 50:16
Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdo’a apabila dia berdo’a kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka memperoleh kebenaran.
Al Baqarah 2: 186

Dan Aku telah memilihmu (menjadi rasul) untuk diri-Ku.
Thaha 20:41

Dia (Allah) berfirman, “Janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhya Aku bersama kamu berdua, Aku mendengar dan melihat.
Thaha 20:46

Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa; kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
Al Hadid 57: 4

Click to add a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Al Hikam

More in Al Hikam