All posts tagged "bhagavadgita"

  • KataBijak
    Mantra Gayatri

    OM, Bhur bhuvah svaha Tat Savitur Warenyam Bhago devasya Dhimahi Dhiyo yo Nah Pracodayat Oh Tuhan! Engkau adalah...