Kajian

Tasawuf, Salah Satu Jalan Menuju Allah

Tasawuf, Salah Satu Jalan Menuju Allah

Saat ini, sudah banyak umat islam mulai tertarik untuk mengenal tasawuf. Walaupun ilmu ini tidak secara khusus dikenalkan Rasulullah secara umum, tapi tanda-tanda sufi atau ilmu kesufian telah ada dan berkembang. Ilmu tasawuf sebanarnya ada dalam al Qur ‘an dan hadist.dengan tujuan mengesakan Allah dengan amar ma’ruf nahi munkar.

Beberapa tanda dasar-dasar tasawuf telah ada dalam kehidupan Rasulullah dapat dilihat dalam ibadah, perilaku dan peristiwa dalam kehidupan pribadi Rasululah Saw:

  • Sebelum diangkat menjadi rasul, berbulan-bulan beliau berkhalwat di gua Hira, terutama di bulan ramadhan. Beliau banyak berzikir dan bertafakur memdekatkan diri kepada Allah dan beliau mendapat wahyu pertama juga di bulan ramadhan.
  • Rasulullah menganjurkan sahabatnya untuk bergotong royong membiayai peperangan dalam masa paceklik. Hal ininditujukan agar para sahabat rela berkorban dan tidak dipengaruhi oleh duniawi atau zuhud.

Sikap zuhud atau tidak dipengaruhi atau bergantung kepada duniawi dapat membuka hijab antara manusia dengan Allah. Dengan sikap inilah, manusia dapat mendekatkan diri dengan Allah, membangun jiwa mulia untuk mengenal Allah (berma’rifat) selain berinstrospeksi dirinsiapa diri ini sebenarnya. Sebagaimana sabda Rasulullah:

Man ‘arafa nafsahu faqad ‘arafa rabbahu

Barang siapa yang mengenal dirinya maka ia mengenal Tuhannya.

Dalam memahami ilmu tasawuf hati harus benar-benar bersih dan jeli dalam menangkap pelajaran yang diajarkan dan jangan terlalu mudah mencela dan berprasangka buruk terhadap sesama. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad Saw:

Hati-hatilah kalian terhadap prasangka, karena seusngguhnya prasangka itu merupakan perkataan yang paling dusta. (HR. Bukhari & Muslim).

Click to add a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Kajian

More in Kajian