All posts tagged "Sunan Kalijaga"

  • Insight
    KIDUNG ILIR-ILIR

    Oleh : Sunan Qodli Zaqo (Sunan Kali Jaga). Ilir-ilir, ilir-ilir tandure wus sumilir tak ijo royo-royo tak...